Rekvirering af reparationsarbejde

Forretningsbetingelser om rekvirering af reparationsarbejde

Rekvirering af assistance/håndværker til udbedring af fejl og mangler på ejendommen, som udlejer er ansvarlig for, skal ske gennem henvendelse til udlejer/administrator.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at lejer ikke kan forvente honorering af bestilt arbejde, som udlejer ikke forudgående har godkendt.

Ved en nødsituation (f.eks. vandskade, strømsvigt og lignende), eller hvor der afventes kontakt med udlejer, må assistance/håndværker rekvireres. I et sådant særligt tilfælde, skal lejer gøre håndværkeren opmærksom på opfølgning skal ske direkte til udlejer, og lejer skal straks meddele udlejer de dispositioner lejer har foretaget.

Opdager lejer en skade eller en manglende vedligeholdelse, skal det anmeldes til udlejer/administrator, som vurderer, hvorvidt fejlen / manglen skal udbedres, og foretager de nødvendige tiltag og herunder rekvirerer udbedring.

I tilfælde af en forsikringsskade på ejendommen skal lejer oplyse alle fakta og omstændigheder omkring skaden til udlejer, og i størst mulig omfang sikre oplysninger om evt. skadevolder. Udlejer forstår herefter anmeldelse overfor bygningsforsikringen og evt. politianmeldelse.

Kontaktoplysning til udlejer/administrator:

  Telefon   E-mail
Partner Ejendomme: 9712 4118   pt@partnerejendomme.dk
Hotline: 4046 4118    

 

Partner Ejendomme A/S  ·  Rolighedsvej 28, 1.  ·  7400 Herning  ·  T | 97 12 41 18 | 40 46 41 18