Ejendomme sælges – med mulighed for overtagelse af selskab

2 detailhandelsejendomme, beliggende i Esbjerg og Tønder, fuldt udlejet til kapitalstærke ankerlejere.

Kan erhverves samlet eller hver for sig og med mulighed for overtagelse af selskab.

 

Kontakt:
Partner Ejendomme, direktør Peter Tromborg
T: 97 12 41 18  |  40 46 41 18
e-mail: pt@partnerejendomme.dk


Partner Ejendomme A/S  ·  Rolighedsvej 28, 1.  ·  7400 Herning  ·  T | 97 12 41 18 | 40 46 41 18